UA-171103976-1

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Zorgvuldige bescherming van persoonsgegevens is niet meer alleen een zaak van fatsoenlijk ondernemerschap. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) wordt op 25 mei 2018 vervangen en behoorlijk aangescherpt door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een wet waarvan nu al duidelijk is dat deze streng gehandhaafd gaat worden door de Autoriteit Persoonsgegevens en die burgers en werknemers de mogelijkheid biedt om laagdrempelig schadeclaims in te dienen bij organisaties die zich niet aan de bepalingen van de AVG houden. Een goede reden om de verwerking van persoonsgegevens in uw personeelsadministratie nu eens te toetsen aan deze nieuwe bepalingen. Recruitment Campus biedt hiervoor specialistische dienstverlening aan. Na een kosteloos intakegesprek kunt u dan kiezen uit een aantal producten die ervoor zorgen dat uw afdeling (of de hele organisatie) compliant is aan de nieuwe Europese wetgeving. Dit varieert van een adviesgesprek tot het voor een jaar “ontzorgen”.

Recruitment Campus heeft advies over toepassing van de nieuwe privacywet aan haar HR-services toegevoegd

Privacy is een hot item bij alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Recruitment Campus heeft daarom advies over toepassing van de nieuwe privacywet aan haar HR-services toegevoegd. Op 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en dat betekent voor veel organisaties dat ze op een radicaal andere manier met de verwerking van de hun toevertrouwde persoonsgegevens moeten omgaan. Hoewel de beginselen die in de nieuwe wet genoemd worden op het eerste gezicht niet veel lijken af te wijken van die in de bestaande Wbp, zijn er toch een aantal zaken die zeker de aandacht eisen. Zo bestaat er nu een onderzoek- en registratieplicht voor alle verwerkingen van persoonsgegevens. Dat is niet voor niets, want na 25 mei is er sprake van omgekeerde bewijslast; organisaties die het niet zo nauw nemen met de privacy van medewerkers en klanten zijn dan niet meer onschuldig totdat hun schuld bewezen is. Een deugdelijke registratie van de verwerkingen en hoe deze voldoet aan de wettelijke vereisten is daarbij noodzakelijk.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft voor de handhaving van de wet overigens dezelfde bevoegdheden als de AFM en ACM en dat gaat ver, zelfs tot hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders en directeuren!
De eisen aan technische én organisatorische beveiliging van persoonsgegevens zijn behoorlijk aangescherpt. Dat is ook niet zo verwonderlijk als je de berichten in de kranten leest. Niet alleen de economische schade van cybercrime is enorm (naar schatting > 10 miljard in 2016 alleen al in Nederland) maar ook de gevolgen van identiteitsfraude kunnen voor burgers desastreus zijn. Onvoldoende bescherming biedt hackers namelijk de gelegenheid om persoonsgegevens te stelen. Die gebruikens ze vervolgens om de identiteit van een ander aan te nemen en daarmee criminele activiteiten uit te voeren. Niet zelden krijgt een onschuldige burger dan de deurwaarder op de stoep. Daar is de toepassing van de nieuwe wet heel duidelijk in en de overheid stelt “afschrikkende” (het woord staat echt in de wettekst!) boetes in het vooruitzicht. Of er al dan niet sprake is van opzet bij het lekken van gegevens is straks niet meer van belang. Al met al genoeg redenen om de verwerking van persoonsgegevens in uw organisatie tegen het licht te houden.

Wie is Theo Kusters?

Theo Kusters, de specialist op het gebied van de nieuwe privacywetgeving in onze regio staat klaar om u te helpen. Theo heeft een uitgebreide studie gemaakt van de nieuwe Europese privacywet (AVG/GDPR) en daarvoor de nodige certificaten behaald. Als “Certified Information Privacy Professional” (CIPP/e) en vanuit zijn achtergrond als bedrijfskundige helpt hij organisaties om binnen de mogelijkheden van die organisatie te voldoen aan de eisen van de wet. Zijn uitspraak “je moet geen kwartje uitgeven om een dubbeltje te beschermen” geeft een goede indruk van de manier waarop hij dat aanpakt. Geen juridische haarkloverij, maar een pragmatische benadering.

Maak een afspraak voor een verhelderend gesprek!

Bel 088-7707111 of vul de contactpagina in en maak een afspraak voor een verhelderend gesprek.
© Copyright 2023 Recruitment Campus, All rights reserved.
LAAT HIER UW VRAAG ACHTERSTEL UW VRAAG
Consultant

Sorry

Op dit moment is er niemand online. Laat uw gegevens hier achter, dan nemen wij contact op.

Bedankt

Bedankt voor de informatie, we nemen snel contact met u op.